Verantwoording

Stichting DAANtje is opgericht op 14 oktober 2015. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64348067 (RSIN nummer: 855626781).

Per 14 oktober 2015 heeft Stichting DAANtje een ANBI status. Dit betekent dat giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de belasting.

Het bestuur van DAANtje wordt gevormd door:

Secretaris: Sibiene Brons
Penningmeester: Gerbrand van Elten
Voorzitter: Frans Vernooij

Jaarlijks zal voor 1 juli de jaarrekening over het voorliggende boekjaar gepubliceerd worden via deze website. Klik hier voor de meest actuele jaarrekening.

Iedere 4 jaar, of zoveel eerder als nodig, zal het beleidsplan van Stichting DAANtje geactualiseerd worden. Het actuele beleidsplan kunt u hier inkijken.

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor Stichting DAANtje geen vergoeding. Eventueel gemaakte kosten kunnen vanzelfsprekend gedeclareerd worden.